Kontakt
Komenda Hufca ZHP w Sochaczewie
im. Żołnierzy II Batalionu 18 Pułku Piechoty

W sezonie wiosenno-letnim
Hufiec czynny w godz. od 14 do 18


Adres:

ul. Hanki Sawickiej 3b
96 - 500 Sochaczew

skr. pocztowa 1
tel. i fax (46) 86 227 45