404 WDHSWiR

404 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Specjalności Wodnej i Ratowniczej „Error” powstała 13 lutego 2010 roku. Należą do niej głównie dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat oraz studenci. Podstawę programu działania stanowią dwie specjalności – ratownictwo i żeglarstwo. Ratownictwo traktowane jest jako służba, a żeglarstwo – niezwykła pasja, która daje mnóstwo radości, uczy wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnych słabości i wiary w siebie. Od czerwca 2012 roku drużyna dumnie nosi imię kapitana żeglugi wielkiej Konstantego Maciejewicza – „Kapitana Kapitanów”, m.in. ostatniego komendanta „Lwowa” i pierwszego komendanta „Daru Pomorza” oraz współtwórcy polskiego szkolnictwa morskiego. Harcerze 404 podejmują i realizują zadania własne o charakterze służby i specjalizacji pozwalające na rozwijanie zdolności, kształtowania pozytywnych cech osobowości, zdobywaniu nowych umiejętności oraz pielęgnowaniu wartości. Poznacie ich po granatowych mundurach. Pierwszy z prawej drużynowy Marcin Zdankiewicz HO. Współzałożycielem drużyny oraz przyboczną jest pwd. Barbara Walisiewicz HO (druga od prawej).