15 Drużyna Harcerska

15  Drużyna Harcerska działa przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie od 1 kwietnia 2014 roku. Funkcję drużynowego pełni dh Zbigniew Tempczyk, a przybocznymi są dh Agnieszka Grzelak i dh Marlena Rogowska. Na zbiórki zapraszają w piątki od godz. 15.30 do 17.00.